تامین تجهیزات اتاق تمیز

در این مجموعه کلیه تجهیزات جانبی مربوط به اتاق های تمیز شامل بنچ های استیل  ، کمد های استیل ، سینک های یک لنگه و دو لنگه و آب چکان در ابعاد و اندازه های متفاوت با کیفیت بسیار مناسب (به لحاظ ماشین کاری و جوشکاری )  ،  مطابق با الزامات GMP توسط نیروهای با سابقه و فنی تولید می گردد.