اجرای پروژه های اتاق تمیز

مهندسین  و تکنیسین های اجرایی شرکت نوین پویش آریانا با سابقه طولانی  در این زمینه  و اجرای پروژه های مشابه موفق در کشور ، قابلیت ارائه خدمات  مناسب با  کیفیت بسیار بالا در کوتاه ترین زمان ممکن را میسر می سازند.

کلیه تجهیزات مورد استفاده در اتاق های تمیز ، پس از انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا و بررسی های فراوان در سالیان متمادی فعالیت ، با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور عزیزمان ایران ، بومی و بهینه سازی شده و در کارگاه های  تولیدی مجموعه نوین پویش آریانا ساخته و در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تمامی پروژه های جرا شده پس از اجرا وارد مرحله تست و ارزیابی شده و مهندسین کنترل و کیفیت  این شرکت پس از انجام تست های مربوط به اتاق تمیز ، ارائه مدارک و مستندات اعتبار سنجی اتاق های تمیز اعم از  IQ و DQ را در دستور کار خود قرار می دهند.