ساخت کارخانه های داروسازیشرکت نوین پویش آریانا اعلام می دارد با دارا بودن تیم با تجربه و متخصص در حوزه های تولید و خرید دستگاه های داروسازی آمادگی کامل خود را برای ارائه ی طراحی و ساخت کارخانه داروسازی طی طرح توجیهی تولید مربوط به فراورده های دارویی و ارائه ی براورد مبلغ کلی و به تفکیک :

-برآورد مبلغ خرید دستگاه ها و تجهیزات تولیدی کارخانجات داروسازی.

-برآورد دستگاه های مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید با توجه به گروه دارویی فراورده و میزان تولید.

-ارائه ی طرح توجیهی کلین روم و نحوه ی تولید و زمان بندی ساخت و اجرا.

-طراحی معماری و محوطه سازی کارخانجات داروسازی.

-طراحی معماری اتاق تمیز.

-طراحی HVAC و تاسیسات مکانیکی کلین روم و تهویه ی مطبوع کلیه ی بخشهای کارخانه.

-طراحی برقی اتاق های تمیز و مانیتورینگ هواساز ها و تاسیسات مرکزی کل موتور خانه کارخانه را دارا می باشد.

این مجموعه در طراحی و ساخت کارخانه داروسازی از دستورات و مقررات مختلف در استانداردهای GMP که بسیار کامل و جامع می باشند استفاده می نماید.