طراحی مفهومی و جزئیاتخدمات طراحی و مشاوره شرکت نوین پویش آریانا شامل ارائه طراحی مفهومی و کانسپت کارخانجات دارویی در زمینه تولید گونه های متفاوت دارویی بوده و این خدمات در زمینه های معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال می باشد. با توجه به تخصص مهندسین مجرب این شرکت در این زمینه و ارائه طراحی ها بر اساس آخرین الزامات GMP ، مجموعه نوین پویش آریانا قابلیت ارائه نقشه ها و محاسبات مربوطه به اخذ تاییده از سازمان های مربوطه را دارا می باشد.

کلیه  پروژه های طراحی شده در دپارتمان طراحی شرکت نوین پویش آریانا با  استفاده  از نرم افزار های روز دنیا در رشته های معماری و تاسیسات ، به  صورت کامل  شبیه سازی شده و پیش از اجرا کلیه جوانب کار مورد ارزیابی قرار  می گیرد.