دریچه های برگشت

کلین روم,برگشت,هوا,اگزاست

نوین پویش آریانا

  دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | 15:45   0 نظر    بازدید


دریچه هوای برگشت

جهت خروج هوا از فضاهای داخلی کلین روم از دریچه های برگشت استفاده میشود. دریچه های برگش به دو نوع سقفی و دیواری تقسیم میشوند. انتهای کانال های متصل به دریچه های اگزاست هوا به فن فیلتر باکس هایی که معمولا در فضای بیرون از ساختمان تعبیه شده اند متصل میشود.
دیدگاه خود را بیان کنید