آبساز (Water Treatment System)

آب خالص یک جز اساسی در صنایع داروسازی و کشت سلول و سایر قسمت های صنایع زیستی است. خلوص آب بسیار حیاتی بوده و می توان آن را با تجهیزات و رویکردهای متنوعی ایجاد کرد که بر اساس سایر فعالیت های سایت دارویی انتخاب می شود. آب خالص شده معمولا با تیمارهای چند مرحله ای از یک منبع آب آشامیدنی( شهری) فراهم می شود. آب آشامیدنی از ترکیب چندین منبع آب دیگر از جمله آب های سطحی، آب رودخانه و سفره های آب زیرزمینی تشکیل شده و به صورت ذاتی ناخالصی هایی در آن وجود دارد. انواع یون های حل شده، اجزا آلی، پارتیکل ها، کلوئید ها و یک محدوده ای از باکتری ها و سایر موجودات زنده مثال هایی از ناخالصی آب هستند. متناسب به منطقه، میزان ناخالصی ها در آب اولیه بسیار متفاوت است.

آب خالص یک جز اساسی در صنایع داروسازی و کشت سلول و سایر قسمت های صنایع زیستی است. خلوص آب بسیار حیاتی بوده و می توان آن را با تجهیزات و رویکردهای متنوعی ایجاد کرد که بر اساس سایر فعالیت های سایت دارویی انتخاب می شود. آب خالص شده معمولا با تیمارهای چند مرحله ای از یک منبع آب آشامیدنی( شهری) فراهم می شود. آب آشامیدنی از ترکیب چندین منبع آب دیگر از جمله آب های سطحی، آب رودخانه و سفره های آب زیرزمینی تشکیل شده و به صورت ذاتی ناخالصی هایی در آن وجود دارد. انواع یون های حل شده، اجزا آلی، پارتیکل ها، کلوئید ها و یک محدوده ای از باکتری ها و سایر موجودات زنده مثال هایی از ناخالصی آب هستند. متناسب به منطقه، میزان ناخالصی ها در آب اولیه بسیار متفاوت است.

یک‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | 15:41  0 نظر   756 بازدید


آبساز (Water Treatment System)

آب خالص یک جز اساسی در صنایع داروسازی و کشت سلول و سایر قسمت های صنایع زیستی است. خلوص آب بسیار حیاتی بوده و می توان آن را با تجهیزات و رویکردهای متنوعی ایجاد کرد که بر اساس سایر فعالیت های سایت دارویی انتخاب می شود. آب خالص شده معمولا با تیمارهای چند مرحله ای از یک منبع آب آشامیدنی( شهری) فراهم می شود. آب آشامیدنی از ترکیب چندین منبع آب دیگر از جمله آب های سطحی، آب رودخانه و سفره های آب زیرزمینی تشکیل شده و به صورت ذاتی ناخالصی هایی در آن وجود دارد. انواع یون های حل شده، اجزا آلی، پارتیکل ها، کلوئید ها و یک محدوده ای از باکتری ها و سایر موجودات زنده مثال هایی از ناخالصی آب هستند. متناسب به منطقه، میزان ناخالصی ها در آب اولیه بسیار متفاوت است.


آبسازهای صنعتی و دارویی:

با توجه به آلودگی آب های شهری به انواع مواد مضر مانند نیترات ها، میکروارگانیسم ها، فلزات سنگین و ... ضرورت تصفیه آب بر کسی پوشیده نیست. یکی از روش های تصفیه آب روش فیلتراسیون است. فیلترها انواع مختلفی دارند و یکی از روش های طبقه بندی آنها ابعاد منافذ (سوراخ های) آنها است. هر چقدر ابعاد منافذ فیلترهای کوچکتر شود ناخالصی های بیشتر توسط آنها حذف خواهد شد.

یکی از کوچکترین ابعاد منافذ فیلترها مربوط به تکنولوژی اسمز معکوس (Reverse Osmosis) است که قابلیت بالایی در حذف ناخالصی های موجود در آب و تصفیه آب دارد. سیستم اسمز معکوس (RO) از سال 1970 به عنوان یک سیستم تصفیه آب مورد استفاده قرار گرفت. بعلاوه نوع آب تصفیه شده‌‌ای که اغلب در آب های بطری شده کارخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد، اسمز معکوس است.
باید بدانیم که سیستم RO در واقع بیش از 40 سال پیش از پیشرفت یک روش تصفیه آب بدست آمد. سیستم RO ابتدا برای شیرین سازی آب شور دریا به آب آشامیدنی بکار برده م

Double RO :

به منظور کاهش هدایت الکتریکی آب و بدست آوردن آب بدون یون که مناسب برای مصارف آزمایشگاهی و صنایعی مانند صنایع داروئی باشد از سیستم تصفیه آب دوبل استفاده می شود. در این روش از دو دستگاه اسمز معکوس به صورت سری استفاده می گردد. دستگاه اول 95 تا 98% از EC آب را کاهش می دهد و 2-5% باقیمانده نیز توسط دستگاه دوم حذف می گردد.
آب بدست آمده خالی از هر گونه املاح و آلودگی می باشد. در مناطقی که شوری آب بسیار بالا باشد (بیش از 5000و نیاز به آب بدون یون باشد معمولا از این سیستم ها استفاده می شود. در مواقعی که نیاز به آب مقطر با ظرفیت بالا باشد ( بیش از 300 متر مکعب در روز) این روش بسیار اقتصادی خواهد بود.

طراحی فرایند اسمز معکوس دوبل را می توان بر روی یک شاسی یا دو شاسی مجزا در نظر گرفت . سیستم تولید آب مقطر به دلیل بالا بودن رادمان کاری ومصرفی می تواند از مقرون به صرفه ترین سیستم های تصفیه آب صنعتی نسبت به روش هایی همچون الکترو دیونزیشن نام برده شود.سیستم تولید آب مقطر مذکور در ظرفیت های مختلف قابل طراحی و ساخت می باشد.این شرکت بعنوان طراح ، تولید کننده ، سازنده سیستم های اسمز معکوس دوبل Double RO و به عنوان مجری سیستم سختی گیر جهت هرگونه خدمات طراحی - ساخت و تولید ، خرید ، فروش سیستم های تولید آب مقطراعلام آمادگی مینماید


دیدگاه خود را بیان کنید